Coaching, myślenie projektowe, tutoring w edukacji w APS - trwa nabór

W Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej trwa nabór na studia podyplomowe Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji. Zapisy przyjmowane są do 15 października.

Celem studiów jest rozwój kompetencji społecznych i profesjonalnych pozwalających zbudować warsztat dydaktyczny oraz wychowawczy służący integralnemu rozwojowi uczniów i wypracowaniu oraz realizacji zindywidualizowanej ścieżki ich rozwoju naukowego, osobistego oraz społecznego.  Studia poprzez zaznajomienie odbiorców z innowacyjnymi technikami nauczania i wspierania rozwoju dają możliwość wypracowania osobistej wizji nauczania opartej dodatkowo o wykorzystanie mocnych stron nauczyciela-wychowawcy. Poprzez stosowanie aktywnych form pracy uczestnicy będą mogli odnieść do praktyki dydaktycznej i wychowawczej poznane modele, techniki i narzędzia coachingowe, projektowe oraz tutorskie.  Służyć będzie temu także wiedza o współczesnych przemianach sytuacji egzystencjalnej i kulturowej człowieka.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry - studium realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota - niedziela, zaplanowanych średnio co  3/4 - tygodnie).

Czesne: 1800 zł za semestr

Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2019 - Osoby zainteresowane zapraszamy do zarejestrowania się w IRK i składania dokumentów.

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych:

Aktywność na zajęciach (dopuszczalna jest 5% absencja w ciągu semestru) i realizacja wymogów zaliczeniowych z poszczególnych przedmiotów, pozytywne zaliczenie przygotowanego i zaprezentowanego projektu scenariusza lekcji, warsztatu lub spotkania ze współpracownikami lub rodzicami uczniów.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-03 13:37:04
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Warszawie
Archibald_220_weloveenglish.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
boks.gif
Atticus_dorosli_220.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
WSSIP_220.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
WSIiZ_220.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności