Bezpłatne kursy językowe w Lexis dla osób bezrobotnych

Szkoła Języków Obcych Lexis organizuje bezpłatne kursy z angielskiego, niemieckiego i włoskiego dla osób bezrobotnych.

Bezpłatny kurs języka angielskiego w Warszawie

Bezpłatny kurs języka angielskiego w Warszawie przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Kurs odbywa się na następujących poziomach: A1+A2, A2, B1+B2, B2. Każdy uczestnik przystąpi do testu poziomującego na podstawie którego zostanie zakwalifikowany do grupy na odpowiednim poziomie. Uczestnicy kursu otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w 180 lekcjach (1 lekcja=45 min). Po zakończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu TELC - międzynarodowy dokument językowy uznawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także administracje państwowe, firmy, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej.

Wymiar szkolenia – 180 godzin lekcyjnych

Bezpłatny kurs języka niemieckiego w Warszawie

Bezpłatny kurs języka niemieckiego w Warszawie przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Kurs odbywa się na następujących poziomach: A1+A2, A2, B1+B2, B2. Każdy uczestnik przystąpi do testu poziomującego na podstawie którego zostanie zakwalifikowany do grupy na odpowiednim poziomie. Uczestnicy kursu otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w 180 lekcjach (1 lekcja=45 min). Po zakończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu TELC - międzynarodowy dokument językowy uznawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także administracje państwowe, firmy, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej.

Wymiar szkolenia – 180 godzin lekcyjnych

Bezpłatny kurs języka włoskiego w Warszawie

Bezpłatny kurs języka włoskiego w Warszawie przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Kurs odbywa się na następujących poziomach: A1+A2, A2, B1+B2, B2. Każdy uczestnik przystąpi do testu poziomującego na podstawie którego zostanie zakwalifikowany do grupy na odpowiednim poziomie. Uczestnicy kursu otrzymają niezbędne materiały dydaktyczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uczestnictwa w 180 lekcjach (1 lekcja=45 min). Po zakończeniu kursu, uczestnicy przystąpią do egzaminu TELC - międzynarodowy dokument językowy uznawany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także administracje państwowe, firmy, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej.

Wymiar szkolenia – 180 godzin lekcyjnych

Wymiar każdego szkolenia to 180 godzin lekcyjnych. Każda grupa będzie liczyła 12 osób. Zajęcia przewidziane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku- zwykle 3 razy w tygodniu. Kurs zakończy się przed 30 czerwca 2015 roku.
Uczestnicy projektu przechodzą następującą ścieżkę szkoleniową (obligatoryjnie):
1) Kurs języka angielskiego, niemieckiego lub włoskiego
2) Egzamin TELC z języka angielskiego, niemieckiego lub włoskiego.

Czas trwania całego cyklu szkoleniowego (ścieżki szkoleniowej) wynosi około 3,5-4 miesiące.

W PROJEKCIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:

1) Osoby posiadające status osoby bezrobotnej - zarejestrowanej w Urzędzie Pracy odpowiednim do swojego miejsca zameldowania na terenie woj. mazowieckiego, w tym osoby bezrobotne długotrwale
2) Osoby w wieku 18-64 lata
3) Osoby do 30 roku życia - wykształcenie dowolne
4) Osoby powyżej 30 roku życia - wykształcenie maksymalnie średnie
5) Osoby zamieszkujące na terenie m.st. Warszawa (konieczne będzie złożenie oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Warszawy)
6) Także bezrobotni studenci studiów zaocznych, którzy spełniają powyższe kryteria wiekowe

UWAGA: prawdopodobnie wymóg dot. wykształcenia w najbliższym czasie ulegnie zmianie - osoby powyżej 30 roku życia z wykształceniem wyższym będą mogły zostać uczestnikami programu. Informacje w tej sprawie zamieścimy na naszej stronie internetowej. Prosimy nie ponawiać zapytań w tej sprawie drogą mailową i telefoniczną.

data ostatniej modyfikacji: 2020-03-10 14:42:36
Komentarze
 
Polityka Prywatności