Kursy w Warszawie i mazowieckim

powiat
miejscowość
Obszar
Cena
Czas trwania
Egzamin
Dofinansowanie EFS
Znaleziono wszystkich: 18504
Nazwa kursu / Obszar szkolenia / Czas trwania / cena / egzamin / EFS / Firma lub instytucja / Kontakt
Akademia fakturowania

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 18 godz.
Cena: 1090 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła Ii 25
00-854 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Akademia kontrolera finansowego

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 2990 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła Ii 25
00-854 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Akademia księgowości

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 108 godz.
Cena: 1990 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła Ii 25
00-854 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Analityka internetowa z wykorzystaniem Google Analytics

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 990 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza Finansowa I

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji i

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza ryzyka kredytowego – studia przypadków

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Analiza techniczna

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Audyting i termomodernizacja

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 50 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Autopromocja i prezentacja multimedialna

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia

BHP (32)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 210 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Budowanie i zarządzanie zespołem

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1950 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Budowanie marki osobistej w Internecie

sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Budownictwo energooszczędne

architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 50 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Ceny Transferowe

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 28 godz.
Cena: 2490 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp. kom.
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Controlling Strategiczny

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Dodatkowe zajęcia realizowane z pracodawcami

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Elementy matematyki finansowej

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Emisje papierów wartościowych

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Finanse i rachunkowość od podstaw

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 1600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Finanse przedsiębiorstwa

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Fundamentowanie

architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 50 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Google Adwords

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1990 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Historia sztuki 1

kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 50 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Historia sztuki 2

kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 50 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Hotelarstwo

usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja (25)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 180 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Inteligencja emocjonalna w praktyce

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Intensywny kurs MAPPING 3D

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 700 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Język angielski

języki obce (06)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Komunikacja interpersonalna

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1950 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Komunikacja z klientem

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Konserwacja zabytków i rewaloryzacja

architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: 50 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
KRYTYCZNE I REFLEKSYJNE MYŚLENIE jako jedna z głównych kompetencji menedżera

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2700 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Kurs General English dla początkujących

języki obce (06)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: od 1300 do 1600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH JUST TIME s.c.
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel.: 22 826 80 03
Kurs General English dla średniozaawansowanych

języki obce (06)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: od 1300 do 1600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH JUST TIME s.c.
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel.: 22 826 80 03
Kurs języka angielskiego - ogólny

języki obce (06)
Czas trwania: 50-60 godz.
Cena: od 599 do 1299 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kurs języka angielskiego biznesowy

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 1395 do 2190 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Kurs języka angielskiego dla początkujących

języki obce (06)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: od 1300 do 1600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
OŚRODEK NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH JUST TIME s.c.
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
tel.: 22 826 80 03
Kurs języka angielskiego gramatyczny

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 1395 do 2190 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Kurs języka angielskiego konwersacyjny

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 1395 do 2190 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Kurs języka angielskiego ogólny General English

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 1395 do 2190 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców - kurs dwumiesięczny

języki obce (06)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 1500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców - kurs jednomiesięczny

języki obce (06)
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 850 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców - kurs roczny

języki obce (06)
Czas trwania: 600 godz.
Cena: 3600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców - kurs semestralny

języki obce (06)
Czas trwania: 300 godz.
Cena: 2100 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców - kurs trzymiesięczny

języki obce (06)
Czas trwania: 150 godz.
Cena: 2100 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Kurs podstawowy AutoCad

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 700 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Kurs rysunku

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Kursy indywidualne z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, polskiego, rosyjskiego, włoskiego

języki obce (06)
Czas trwania: 10-60 godz.
Cena: od 750 do 5940 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Kursy języka angielskiego dla dzieci

języki obce (06)
Czas trwania: 64-124 godz.
Cena: od 963 do 2295 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Kursy języka angielskiego dla młodzieży

języki obce (06)
Czas trwania: 104-124 godz.
Cena: od 2272 do 2899 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Kursy ogólne języków: włoskiego, niemieckiego, francuskiego, szwedzkiego, hiszpańskiego, rosyjskiego

języki obce (06)
Czas trwania: 50-60 godz.
Cena: od 599 do 1069 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
kursy przygotowawcze do egzaminów IELTS

języki obce (06)
Czas trwania: 48-60 godz.
Cena: od 935 do 1399 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kursy przygotowawcze do egzaminu FCE, CAE, CPE

języki obce (06)
Czas trwania: 60-120 godz.
Cena: od 899 do 1379 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kursy przygotowawcze do egzaminu GMAT

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 1749 do 1999 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kursy przygotowawcze do egzaminu LCCI English for Business

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 999 do 1379 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kursy przygotowawcze do egzaminu TOEFL iBT

języki obce (06)
Czas trwania: 48-60 godz.
Cena: od 889 do 1399 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kursy przygotowawcze do egzaminu TOEIC

języki obce (06)
Czas trwania: 48-60 godz.
Cena: od 889 do 1399 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kursy przygotowawcze do egzaminu TOLES

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 1199 do 1549 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Kursy przygotowujące do zdania egzaminów FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS

języki obce (06)
Czas trwania: 60 godz.
Cena: od 1680 do 2090 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Lider Zespołu Księgowego – Czyli Nowoczesny Menedżer

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1390 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp. kom.
ul. Grzybowska 56
00-844 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Marketing ekologiczny

sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Mediacje sądowe i pozasądowe oraz konstruowanie ugód

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 75 godz.
Cena: 750 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Negocjacje

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Nowoczesny asystent

obsługa biura, prace sekretarskie (11)
Czas trwania: 42 godz.
Cena: 2990 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła Ii 25
00-854 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 240 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Podstawy finansów i bankowości

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 240 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Podstawy grafiki komputerowej

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 420 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Podstawy marketingu

sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Pozyskiwanie kapitału

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Półkolonie językowe dla dorosłych

języki obce (06)
Czas trwania: 50 godz.
Cena: od 1500 do 1900 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Półkolonie językowe dla dzieci

języki obce (06)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: od 497 do 747 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
ARCHIBALD Sp. z o.o.
ul. Bagno 2
00-112 Warszawa
tel.: 22 828 76 76
Praktyczny poradnik Architekta Krajobrazu

architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Prawo gospodarcze

prawo (12)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 240 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Projektowanie, wykonywanie i ocena merytoryczna odwodnień budowlanych i drogowych

architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 550 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Rachunkowość od podstaw

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Rynki i instrumenty finansowe

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Samorządowy manager energii

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 200 godz.
Cena: 3500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
SEO - Pozycjonowanie w wyszukiwarkach

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Sieci komputerowe i techniki internetowe

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 420 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Specjalista ds. KADR I PŁAC

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 1990 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła Ii 25
00-854 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Specjalista ds. podatków

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 48 godz.
Cena: 1890 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła Ii 25
00-854 Warszawa
tel.: 22 208 28 26
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Systemy informatyczne w zarządzaniu

informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 450 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Szkolenia dla firm i instytucji język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański

języki obce (06)
Czas trwania: 10-100 godz.
Cena: od 1200 do 9000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Szkoła trenerów biznesu

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 140 godz.
Cena: 7600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Trening asertywności

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 775 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Work life balance- redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje komunikacyjne i przedsiębiorcze

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Zajęcia indywidualne język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański

języki obce (06)
Czas trwania: 10-100 godz.
Cena: od 750 do 6900 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
TESTING & FOREIGN LANGUAGE SERVICES - Szkoła Języków Obcych
ul. Boduena 4
00-011 Warszawa
tel.: 22 622 20 58, 22 622 20 59 , 22 622 24 75
Zajęcia z zakresu innowacyjnych metod dydaktycznych-learning by doing: warsztat umiejętności dydaktycznych i trenerskich z umiejętności

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 96 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Zajęcia związane z przepływem informacji w firmie- zasady komunikacji w przedsiębiorstwie

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 80 godz.
Cena: 5300 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zarządzanie produkcją i usługami

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 310 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Zarządzanie projektami HR

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zarządzanie ryzkiem finansowym w przedsiębiorstwie

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zarządzanie sobą w czasie

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 2400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi realizowanymi wspólnie z pracodawcami

rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel.: 22 590 07 00
Zarządzanie środowiskowe

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 20 godz.
Cena: 180 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Zarządzanie zasobami ludzkimi

biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 210 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel.: 22 825 80 34
Zintegrowane narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych

rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa
tel.: 22 519 21 00
# Microsoft Excel dla finansistów i księgowych
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 580 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
SEKA S.A. Oddział Warszawa
ul. Zabraniecka 80
03-787 Warszawa
tel.: 22 517 88 50
000 jako nowatorska forma rozjaśniania włosów
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 1500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Muk Poland Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 19
02-677 Warszawa
tel.: 693 709 741
1
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 120 godz.
Cena: 6900 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
The Esthetic Group Sp. z o.o.
ul. Chłodna 48/U4
00-872 Warszawa
tel.: 575 625 355
1 dniowe warsztaty techniczne z makijażu permanentnego Ombre Brows
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 790 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
1 dniowe warsztaty techniczne z makijażu permanentnego ust metodą Smudge of Lips
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 790 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
1 dniowe warsztaty techniczne z makijażu permanentnego ust w technice Smudge Proff Lips
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 790 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
10 Dniowy Kurs Stylizacji Paznokci
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 70 godz.
Cena: 2500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
SZKOLENIA
ul. Wesoła 34
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: 575 998 215
10 trendów marketingu internetowego na 2020 rok
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 2 godz.
Cena: od 0 do 20 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"
ul. Żurawia 6/12/766
00-503 Warszawa
tel.: 794 121 040
10 Tricków Negocjatora
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1590 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
tel.: 22 460 46 00
101 TYCH SAMYCH ODPOWIEDZI NA TE SAME PYTANIA / Szkolenie dla opiekunów osób z zespołem otępiennym i ich rodzin
opieka społeczna (22)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Life Project
ul. 1 Maja 12/26
09-402 Płock
tel.: 668 928 388
2 dniowe szkolenie z makijażu permanentnego brwi w technice Ombre Brows
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 5000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
2 dniowe warsztaty techniczne z makijażu permanentnego brwi Hair Stroke
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1150 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
24 osoby, tematyka zgodna z IPD
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 80 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Custom Media Group
ul. Racławicka 42/70
02-601 Warszawa
tel.: 22 465 99 47
2dniowe szkolenie z pigmentacji ust w technice Smudge of Lips
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 5000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
3 dniowe zaawansowanie szkolenie z dowolnie wybranej techniki pigmentacji brwi lub ust ust
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 8000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
360 Premium Education Method - strzyżenia i koloryzacje
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 7300 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Nomeno Sp. z o.o. sp.k
ul. Aleja Waszyngtona 102/1
04-015 Warszawa
tel.: 502 578 202
3ds Max
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 3499 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Euro Info Group Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 53
00-042 Warszawa
tel.: 22 847 69 22
3ds Max Zaawansowany
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 3899 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Euro Info Group Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 53
00-042 Warszawa
tel.: 22 847 69 22
4 - dniowe Warsztaty: Kosztorysowanie Robót Budowlanych
architektura i budownictwo (18)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 1100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Sbm Centrum Szkolenia Ustawicznego
ul. Wólczyńska 61/24
01-931 Warszawa
tel.: 721 212 186
4-letni Kurs Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej
nauki społeczne i humanistyczne (05)
Czas trwania: 960 godz.
Cena: 37000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum CBT EDU Sp. z o.o.
ul. Wołodyjowskiego 74a
02-724 Warszawa
tel.: 22 428 44 26
4-ro Etapowy cykl szkoleniowy dla przedstawicieli handlowych
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 72 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Promocji Zatrudnienia i Przedsiębiorczości
ul. Młynarska 48
01-171 Warszawa
tel.: 22 279 12 00
5 dniowe Szkolenie podstawowe z makijażu permanentnego brwi w 3 technikach pigmentacji
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 11000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
5 dniowe Szkolenie zaawansowane z makijażu permanentnego brwi w 2 technikach pigmentacji OmbreBrows oraz HairStroke
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 11000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
OSINO
ul. Wyścigowa 4a/131
02-681 Warszawa
tel.: 513 911 625
5 Dniowy Kurs Stylizacji Paznokci
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 2000 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
SZKOLENIA
ul. Wesoła 34
07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: 575 998 215
5 największych błędów przy tworzeniu reklamy na Facebooku
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 2 godz.
Cena: od 0 do 20 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"
ul. Żurawia 6/12/766
00-503 Warszawa
tel.: 794 121 040
5-dniowe kompleksowe szklenie dla Inspektorów Ochrony Danych
prawo (12)
Czas trwania: 35 godz.
Cena: 3500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Omni Modo Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 45/29
03-937 Warszawa
tel.: 22 616 25 70
5cio dniowe szkolenie przygotowujące do zawodu
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 2700 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Mani & Make Up Konowrocka-Jasinowicz
ul. Hugona Kołłątaja 4/8
05-400 Otwock
tel.: 575 173 555
5S – profesjonalna organizacja miejsca pracy
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1250 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
One Step Up Sp. z o.o.
ul. J. Korczaka 8/62
05-800 Pruszków
tel.: 22 428 10 20
5S w praktyce - organizacja miejsca pracy
technika, w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektronika i inne (16)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1590 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Progress Project Sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
tel.: 22 460 46 00
6 grup z tematyki zgodnej z IPD
inne obszary szkoleń (34)
Czas trwania: 90 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: tak
Custom Media Group
ul. Racławicka 42/70
02-601 Warszawa
tel.: 22 465 99 47
7 kompetencji zarządzania zespołem
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 12 godz.
Cena: 2054,10 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Langas Group
ul. Wioślarska 8
00-411 Warszawa
tel.: 22 696 80 20
AAC - jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem I stopień
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 275 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24
03-438 Warszawa
tel.: 660 330 220
AAC - jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem II stopień
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 275 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24
03-438 Warszawa
tel.: 660 330 220
AAC w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 450 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin "Nowe Perspektywy"
ul. - 126 B/-
26-624 Trablice
tel.: 533 523 043
ABC autyzmu
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 275 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji Pomoc Autyzm
ul. Kowieńska 24
03-438 Warszawa
tel.: 660 330 220
ABC biznesu
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 100 godz.
Cena: 1100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Kancelaria Finansowo-Ubezpieczeniowa "PERFECT"
ul. 17 Stycznia 37/2
06-400 Ciechanów
tel.: 604 813 898
ABC działalności gospodarczej
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 716 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
ZDZ w Warszawie Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie
ul. Majowa 1
05-800 Pruszków
tel.: 22 758 71 60
ABC działalności gospodarczej
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 120 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Lex Alphabet
ul. Pod Brzozami 22/11b
03-995 Warszawa
tel.: 788 483 486
ABC działalności gospodarczej
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 100-150 godz.
Cena: od 600 do 1200 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Linia s.c.
ul. Poznańska 14/23
00-680 Warszawa
tel.: 600 808 493
ABC działalności gospodarczej - jak rozpocząć i prowadzić własną firmę
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 492 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
OPTIMA HRS
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
tel.: 606 975 599
ABC EXPERTS UZUPEŁNIAJĄCE - szkolenie fryzjerskie ze strzyżeń damskich
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1600 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Piękos-Szymańska
ul. Tamka 16/12
00-349 Warszawa
tel.: 690 799 788
ABC folii
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1990 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
A. D. International Beauty Group Sp. z o.o.
ul. Smolna 34/13
00-002 Warszawa
tel.: 536 153 975
ABC fotografii - indywidualnie
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 1500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Services
ul. Złotej Wilgi 12/57
03-984 Warszawa
tel.: 533 339 949
ABC fotografii – 10h kursu fotografii cyfrowej w praktyce
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 10 godz.
Cena: 500 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Services
ul. Złotej Wilgi 12/57
03-984 Warszawa
tel.: 533 339 949
ABC fotografiii - podstawy fotografii dla amatorów
kursy artystyczne (04)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 449 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT
Al. Stanisława Jachowicza 8
09-402 Płock
tel.: 24 262 34 54
Abc Grafiki
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: od 50 do 80 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce
tel.: 25 794 33 70
ABC handlowca
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1967 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
4GROW
ul. Ul. Matarewicza 4e
05-230 Ossów
tel.: 531 314 431
ABC Hotelarza - portier, kelner, pomoc kuchenna, pokojowa
usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja (25)
Czas trwania: 8-16 godz.
Cena: od 400 do 800 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
HOREST
ul. Torfowa 1
05-077 Warszawa
tel.: 609 444 732
ABC kolororyzacji
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 24 godz.
Cena: 2490 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
A. D. International Beauty Group Sp. z o.o.
ul. Smolna 34/13
00-002 Warszawa
tel.: 536 153 975
Abc Komputera
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Edukacji i Biznesu
ul. Kadm. W. Steyera 2f/63
07-410 Ostrołęka
tel.: 570 028 728
Abc Komputera
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 1200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Edukacyjne "Rozwój"
ul. Mokra 4
07-410 Ostrołęka
tel.: 883 020 312
Abc Komputera
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 25 godz.
Cena: 1400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Svc
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
tel.: 506 086 716
Abc Komputera - Kurs Komputerowy Dla Seniorów
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 2100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Fundacja Svc
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
tel.: 506 086 716
Abc Komputera – Kurs Komputerowy Dla Seniorów
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 2200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Edukacyjne "Rozwój"
ul. Mokra 4
07-410 Ostrołęka
tel.: 883 020 312
Abc Komputera-Kurs Komputerowy Dla Seniorów
informatyka i wykorzystanie komputerów (15)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 2200 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Edukacji i Biznesu
ul. Kadm. W. Steyera 2f/63
07-410 Ostrołęka
tel.: 570 028 728
ABC Księgowości
rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia (09)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 1300 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
MM Creative DORADZTWO I SZKOLENIA
ul. Strzelnia 8a
06-460 Strzelnia
tel.: 511 326 325
Abc Lekkoatletyki
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 5 godz.
Cena: od 40 do 60 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce
tel.: 25 794 33 70
ABC Managera restauracji
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 1500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
GastroArt Studio Kulinarne
ul. Warszawska 6
08-450 Łaskarzew
tel.: 507 170 558
ABC Manicure hybrydowego
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 390 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
ul. Kelles-krauza 3
26-610 Radom
tel.: 48 362 13 31
ABC marketingu
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 400 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Szkoleń i Biznesu
ul. Pułtuska 41
09-100 Płońsk
tel.: 601 073 300
ABC marketingu
sprzedaż, marketing, PR, handel nieruchomościami (08)
Czas trwania: 40 godz.
Cena: 450 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
IMPEKS
ul. Wyspiańskiego 13
06-400 Ciechanów
tel.: 601 525 221
ABC menedżera
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 16 godz.
Cena: 922,50 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
FUTURE CENTRE TRAINING CORPORATION Kiciński i Wspólnicy Sp.j.
ul. Solec 38/105
00-394 Warszawa
tel.: 22 487 54 45
Abc Motywacji
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 790 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Edukacji i Biznesu
ul. Kadm. W. Steyera 2f/63
07-410 Ostrołęka
tel.: 570 028 728
ABC Motywacji
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 790 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Edukacyjne "Rozwój"
ul. Mokra 4
07-410 Ostrołęka
tel.: 883 020 312
Abc Motywacji
rozwój osobisty i kariera zawodowa (02)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 590 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Fundacja Svc
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
tel.: 506 086 716
ABC ochrony danych osobowych - RODO
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Kształcenia Zawodowego w Zwoleniu
ul. Perzyny 86
26-700 Zwoleń
tel.: 48 676 42 72
ABC ochrony danych osobowych - RODO
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 300 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu
ul. Saska 4/6
26-601 Radom
tel.: 48 331 05 23, 48 362 35 92
ABC ochrony danych osobowych - RODO
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 100 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Mieście n. Pilicą
ul. Tomaszowska 123/40a
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 16 82, 48 674 10 03
ABC pacjenta ortodontycznego
opieka zdrowotna (21)
Czas trwania: 8 godz.
Cena: 310 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
ul. Kelles-krauza 3
26-610 Radom
tel.: 48 362 13 31
ABC pacjenta ortodontycznego on-line
opieka zdrowotna (21)
Czas trwania: 6 godz.
Cena: 55 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
ul. Kelles-krauza 3
26-610 Radom
tel.: 48 362 13 31
ABC PODOLOGIA I i I STOPNIA
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 130 godz.
Cena: 16510 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Europejski Instytut Podologiczny Sp. z o.o.
ul. Potażowa 43a
02-400 Warszawa
tel.: 784 937 022
Abc Podologia i Stopnia
usługi fryzjerskie, kosmetyczne (27)
Czas trwania: 64 godz.
Cena: 8128 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: tak
Europejski Instytut Podologiczny Sp. z o.o.
ul. Potażowa 43a
02-400 Warszawa
tel.: 784 937 022
Abc Pracy Nauczyciela Wychowania Fizycznego
szkolenie nauczycielskie, instruktorskie (03)
Czas trwania: 15 godz.
Cena: bezpłatnie
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach
ul. Krystyny Osińskiej 6
08-110 Siedlce
tel.: 25 794 33 70
ABC prawa autorskiego i praw pokrewnych
prawo (12)
Czas trwania: 7 godz.
Cena: 687,57 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
HUMAN SKILLS
ul. Rembielińska 12/19
03-343 Warszawa
tel.: 22 224 21 95
ABC Przedsiębiorcy
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 32 godz.
Cena: 2500 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
KM Persona Instytucja Edukacyjno-Szkoleniowa
ul. Aleja Cisowa 54
05-084 Leszno
tel.: 534 550 311
ABC przedsiębiorczości
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 30 godz.
Cena: 1000 zł
Egzamin: nie
Dofinansowanie EFS: nie
AKADEMIA CEDOZ Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 123a
02-017 Warszawa
tel.: 22 452 53 52
abc przedsiębiorczości
biznes, firma, zarządzanie, administracja (10)
Czas trwania: 6-60 godz.
Cena: od 300 do 1600 zł
Egzamin: tak
Dofinansowanie EFS: nie
Art&Decor Placówka Oświatowa
Al. Niepodległości 177
02-555 Warszawa
tel.: 514 172 225
Następne

źródło: Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) oraz własne
aktualizacja: co 2 tygodnie
 
Polityka Prywatności