NEWSY Warszawa
i mazowieckie

Trwa rekrutacja na Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej w ASW

Do 31 stycznia 2018 roku Akademia Sztuki Wojennej prowadzi zapisy na kolejną edycję studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej.

Absolwent kierunku "Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej" będzie przygotowany (w teorii i w praktyce) do pełnienia funkcji koordynacyjnych i analitycznych w jednostkach biznesowych oraz publicznych. Dzięki umiejętnościom rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, absolwent będzie zdolny do podejmowania kluczowych decyzji zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny.

Absolwenci podyplomowych studiów "Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej" otrzymają świadectwo ukończenia studiów, wydane przez WZiD ASzWoj oraz certyfikat Menadżera jakości - przedstawiciel ds. GQA, wydane przez CCJ WLO WAT.

Realizacja zamierzeń dydaktycznych w ramach wskazanego kierunku umożliwi firmom i instytucjom pozyskiwanie odpowiednio wyszkolonych pracowników, będących specjalistami z zakresu przemysłu obronnego i bezpieczeństwa państwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Harmonogram rekrutacji

  • aktywacja internetowego systemu rejestracji - 11 grudnia 2017 r.,
  • ostatni dzień rejestracji elektronicznej kandydatów - 31 stycznia 2018 r.,
  • przyjmowanie i weryfikacja dokumentów - 5-7 lutego 2018 r.,
  • ogłoszenie listy przyjętych na studia podyplomowe (na stronie internetowej WZiD) - 12 lutego 2018 r.

Przebieg rekrutacji

Rekrutacja na studia rozpoczyna się od rejestracji on-line (PRZEJDŹ)

Następnie, kandydaci na studia składają następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (POBIERZ),
  • ankieta osobowa (POBIERZ),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia (może być potwierdzona kserokopia),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł (na indywidualne konto kandydata wygenerowane po pomyślnym ukończeniu rejestracji elektronicznej),
  • dwie fotografie o wymiarze 3.5 x 4.5 cm.

Dokumenty na studia podyplomowe kandydat może złożyć osobiście w dziekanacie studiów podyplomowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, al. gen. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, bud. 94 pok. 18, może także wysłać pocztą na powyższy adres.

Uwaga!
Ilość miejsc na studia jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów (dokumenty niekompletne nie będą przyjmowane).

Dokumenty będą przyjmowane w dniach 5-7 lutego 2018 r. w godz. 9.00-15.00.

Więcej informacji na stronie uczelni.

data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 10:13:02
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
boks.gif
Archibald-220_1.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
BezplatnyTest_220.gif
Instytut_Austriacki_220.jpg

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
WIT_220.png
boks_220_pl.gif
ASW_220_v2.jpg
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności