www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Warszawa
i mazowieckie

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Transport i Spedycja w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prowadzi nabór na studia podyplomowe Transport i spedycja. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2017 roku.

Słuchacze studiów podyplomowych Transport i Spedycja zostaną zapoznani ze współczesnymi problemami zarządzania transportem i spedycją w przedsiębiorstwie ze strony teoretycznej i praktycznej. Przedstawione zostaną powiązania między logistyką, transportem i spedycją oraz kompleksowo wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w branży. Słuchacz zapozna się z podstawowymi informacjami o logistyce, transporcie i spedycji, przepisami prawa niezbędnymi w prowadzeniu działalności, ekonomiką transportu, organizacją rynków transportowych, towaroznawstwem i opakowalnictwem. Zdobędzie również szczegółową wiedzę z zakresu organizacji transportu i spedycji oraz wypełniania dokumentacji wymaganej w takiej działalności.

Co daje ukończenie kierunku:

  • umożliwia uzyskanie CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM na przewóz rzeczy bez zdawania testu pisemnego (na podstawie art. 38a Ustawy o transporcie drogowym z dnia 26.09.2001 r., tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.). Program studiów podyplomowych „Transport i spedycja” zawiera zagadnienia egzaminacyjne wymagane przy części teoretycznej egzaminu koniecznego do uzyskaniu Certyfikatu Kompetencji Zawodowych.
  • umożliwia również udokumentowanie kwalifikacji w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych i tym samym daje podstawę do ubiegania się o WPIS NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH prowadzoną przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-09 15:14:52
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
Instytut_Austriacki_220.jpg
ChA_220.gif
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce

Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 07
miniatura