Inauguracja roku akademickiego w UTH

2 października odbyła się inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Uroczystość otworzyła JM Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rektor powitała przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Robert Antoszkiewicz - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Wiesława Drożdż – Główny Specjalista Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Artur Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Warszawa- Włochy, Rafał Trojan - Radny Dzielnicy Warszawa-Włochy, Jan Wtulich - Dyrektor Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, Joanna Grauman-Wtulich - Wiceprezes Zarządu Akademii Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ, dr Tomasz Białas - Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Regina Szutenberg - Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic - Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, , dr Anna Krajewska-Smardz - Dziekan Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu, Agnieszka Lis-Ławnicka - Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich, Iwona Rydlewska – Dyrektor CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie, Adam Dąbkowski - Dyrektor Generalny Nexity Polska, Paweł Trela – dwukrotny driftingowy Mistrz Polski oraz właściciel firmy Trela Motorsport, insp. Sławomir Cisowski - Naczelnik Wydziału KSP, Jerzy Rożek – Wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ireneusz Grabowski - Prezes AGVO Sp. z o.o., Urszula Socha - Dyrektor Biura Realizacji Projektów BUILDER, Beata Jagielska - Dyrektor Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej, Piotr Bok – Segment Manager Inter Cars, Grzegorz Smogorzewski - Pełnomocnik Zarządu ds. Kontroli Jakości Projektów T4B Sp. z o.o., Mirosław Gral - Dyrektor Operacyjny UPS Polska, Mariusz Pawlak - Dyrektor ds.Operacji Lotniczej i Agencji Celnych UPS Polska, Tomasz Rusak - Prezes Zarządu Rusak Business Services Sp. z o.o. oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

„Od dziś stajecie się częścią naszej społeczności akademickiej. Wierzę, że tak jak Wasi starsi koleżanki i koledzy, znajdziecie tu dla siebie miejsce. Bądźcie współgospodarzami naszej Uczelni, bo naprawdę warto!” – przywitała nowych studentów JM Rektor.

Po przemówieniu Rektor Uczelni przystąpiła do wręczenia wyróżnień i nagród: dla najbardziej aktywnych studentów za działalność na rzecz Uczelni oraz dyplomów uznania dla wykładowców i pracowników UTH. Następnie przystąpiono do aktu immatrykulacji przedstawicieli I roku studiów. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali z rąk JM Rektor symboliczne decyzje o przyjęciu na studia, po czym wybrzmiał Gaudeamus igitur.

„Życzę Wam, abyście zainwestowali w siebie jak najwięcej, by później móc godnie żyć, służyć Ojczyźnie, swoim rodzinom i całemu naszemu środowisku” – tymi słowami rozpoczął swój wykład inauguracyjny Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.


data ostatniej modyfikacji: 2019-10-07 09:28:51
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Warszawie
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
Atticus_dorosli_220.gif
Archibald_220_weloveenglish.gif
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
ASzWoj_rekrutacja.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności