Architektura Wnętrz - studia licencjackie lub inżynierskie w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania zaprasza na studia licencjackie lub inżynierskie na kierunku Architektura Wnętrz.

Studiując na kierunku Architektura Wnętrz (studia I-go stopnia, inżynierskie/licencjackie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • procesu realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem relacji: kontekst-architektura i człowiek-architektura,
 • historii sztuki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem architektury wnętrz budowli i wnętrz ogrodowo-parkowych oraz sztuk zdobniczych,
 • dawnych i nowych technik oraz materiałów i wyrobów stosowanych przy kształtowaniu, wyposażaniu, zdobieniu wnętrz,
 • wyboru i doboru elementów i materiałów, a także rozwiązań kolorystycznych w projektach nowych oraz przy adaptacji i rewaloryzacji,
 • znajomość podstaw kompozycji przestrzennej we wnętrzach i krajobrazie,
 • świadomość wielostronnej odpowiedzialności i etyki zawodowej, niezbędna znajomość przepisów i norm,
 • zasad współpracy z jednostkami administracji państwowej, władzami samorządowymi, instytucjami, organizacjami, firmami,
 • współpracy z inżynierami branżystami, ale też architektami krajobrazu, artystami plastykami, twórcami ludowymi, scenografami, konserwatorami, psychologami, uzgadniania rozwiązań ze specjalistami p.poż., problematyki sanitarno-higienicznej, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • metodologii tworzenia całego projektu - od zbierania i opracowywania informacji, poprzez koncepcję, aż do dokumentacji wykonawczej, zdolność koordynacji branż,
 • efektywnego tworzenia wysokiej jakości projektów w ramach określonego budżetu i w wyznaczonym czasie, umiejętność posługiwania się przedmiarami robót, kosztorysami, zestawieniami, harmonogramami,
 • podstawową znajomość stosowanych w projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych technologii - również innowacyjnych, na przykład technik cyfrowych, systemów "inteligentnych", nowoczesnych zintegrowanych systemów energetycznych.

Perspektywy zatrudnienia

Architekci wnętrz znajdują pracę m.in.: w biurach projektowych i firmach deweloperskich, urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli, firmach designerskich, przy projektowaniu scenografii, produkcji filmów, sztuk teatralnych czy reklam. Zakładają własną działalność z zakresu projektowania wnętrz. Pracują przy organizacji wystaw i targów, w pracowniach konserwatorskich. Są także poszukiwanymi pracownikami za granicą.


data ostatniej modyfikacji: 2019-03-29 09:37:30
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Warszawie
profi_Lingua_test_220.jpg
Archibald_220_weloveenglish.gif
Atticus_dorosli_220.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
nowe_media_220x300.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
SWPS_220_uni.jpg
boks.jpg
WSIiZ_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności