W UTH odbyła się konferencja "Prawo i zarządzanie w systemie oświaty"

UTH_300

Jubileuszowa, X edycja Konferencji Naukowej „Prawo i zarządzanie w systemie oświaty” odbyła się 14 marca 2019 r, w siedzibie Uczelni przy ul. Jutrzenki 135.

Zgromadzonych gości przywitali Rektor dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dziekan Wydziału Inżynieryjnego dr inż. Leonard Milewski. Wydarzenie uświetniła obecność Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Artura Wołczackiego.

Pierwszy panel należał do mec. Elzbiety Braulińskiej-Pązik z Kuratorium Oświaty w Warszawie. Prelekcjadotyczyła zmian w przepisach prawa oświatowego w świetle ministerialnych reform oraz konsekwencjach prawno-organizacyjnych i interpretacyjnych jakie niosą. Powrócił również temat postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Panelowi towarzyszyła ożywiona dyskusja i wymiana poglądów.

Dr Magdalena Ścigała, wykładowca naszej Uczelni i moderator dzisiejszej konferencji, poruszyła temat związany z rozwojem kompetencji przyszłości, czyli otwartości na zmiany, zdolności do ciągłego uczenia się, umiejętności pracy zespołowej, a przede wszystkim kreatywności.

Ostatni panel dotyczył nordyckich modeli kształcenia, których podstawę stanowią bezpłatne szkolnictwo na wszystkich szczeblach nauczania oraz dostępność (rejonizacja, transport) - tę część prowadziła dr Danuta Tomczak z Østfold University College w Norwegii.

Wydarzenie adresowane było do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich, a jej celem dostarczenie aktualnych i istotnych informacji z zakresu prawa oświatowego i zarządzania placówką szkolną.

Konferencja uzyskała patronat honorowy Minister Edukacji Narodowej oraz została objęta patronatem Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz czasopisma „Głos nauczycielski”.


data ostatniej modyfikacji: 2019-03-15 09:48:39
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Warszawie
Archibald_220_weloveenglish.gif
boks.gif
Atticus_dorosli_220.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
WSIiZ_220.jpg
ASzWoj_rekrutacja.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Uniwersytet Gdański - 6
miniatura
miniatura WSPiA
 
Polityka Prywatności