UTH podpisała porozumienie z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

6 września 2018 r. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zawarły porozumienie o współpracy partnerskiej.

Na umowie podpisy złożyły Rektor Uczelni dr Iwona Przychocka, prof. UTH oraz Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor.

Dzięki zawartemu porozumieniu nasza Uczelnia oraz BBiZK rozpoczynają współpracę w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, z wykorzystaniem posiadanego potencjału z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.

Szczegóły współpracy zakładają m.in. wymianę doświadczeń, wzajemne konsultacje i porady specjalistów oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Rektor Uczelni podczas zawarcia porozumienia towarzyszył Prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych gen. dyw. dr inż. Stanisław Krysiński, prof. UTH.


data ostatniej modyfikacji: 2018-09-07 12:54:33
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Warszawie
Archibald_220_weloveenglish.gif
Atticus_dorosli_220.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
profi_Lingua_test_220.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
SWPS_220_uni.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
miniatura
miniatura studenci UMK
 
Polityka Prywatności