NEWSY Warszawa
i mazowieckie

Rekrutacja w WSISiZ

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania prowadzi rekrutację na studia podyplomowe "Inspektor ochrony danych osobowych - poziom podstawowy" oraz na studia magisterskie "Informatyczne techniki zarządzania".

Inspektor ochrony danych osobowych - poziom podstawowy

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej "RODO") kontynuuje w kolejnej edycji przygotowanie kandydatów do specjalistycznego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Po IV edycjach studiów dedykowanych ABI [w latach 2013 -2017] nadszedł czas na zmianę nazwy studiów z zachowaniem programu kształcenia uwzględniającego nowelizację przepisów RODO. Rozporządzenie określa w art. 37 ust. 5 Inspektor ochrony danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

Studia skierowane są do osób odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych po nowelizacji Rozporządzenia RODO i Ustawy w działalności:

 • Organów publicznych
 • Podmiotów publicznych
 • Jednostek biznesu
 • Jednostek ochrony zdrowia
 • Sądów powszechnych
 • Sektora MSP
 • Innych organizacji

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na inspektorów ochrony danych osobowych
 • osób wyznaczonych do wykonywania zadań inspektora
 • doradców i konsultantów; audytorów bezpieczeństwa informacji

oraz:

 • kierowników jednostek organizacyjnych, ich zastępców
 • kierowników komórek organizacyjnych (kadry, płace, działy informatyczne, księgowość)
 • kierowników komórek obsługi klientów (pacjentów/ studentów/lokatorów etc.)
 • osób realizujących zadania związane z przetwarzaniem danych osobowych (audytorzy, radcy, konsultanci, współpracownicy)

Prezentowane studia podyplomowe stanowią perspektywiczne zasilenie potrzeb rynku pracy na specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w wymiarze zdobycia lub uzupełnienia wiedzy osób pracujących w różnych organizacjach w obszarach zarządzania informacją.


Informatyczne techniki zarządzania

Oferowany program studiów II -go stopnia na kierunku Informatyczne techniki zarządzania, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2017/2018, zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 semestru studiów.


data ostatniej modyfikacji: 2018-02-07 10:13:27
Komentarze

Nauka języków w Warszawie
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
boks.gif
BezplatnyTest_220.gif
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
SWPS_220_uni.jpg
ASW_220_v2.jpg
boks_220_pl.gif
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
WIT_220.png
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności