NEWSY Warszawa
i mazowieckie

Analiza i wizualizacja danych ilościowych w środowisku R - nowy kurs w Collegium Civitas

Trwa rekrutacja na Analizę i wizualizację danych ilościowych w środowisku R. Jest to nowość w ofercie Collegium Civitas. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc.

Dane ilościowe są obecnie gromadzone i wykorzystywane w niespotykanym dotąd zakresie. Ich skuteczne wykorzystanie zależy od wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami analitycznymi. Obecnie najbardziej popularnym narzędziem wykorzystywanym w analizie danych ilościowych jest język programowania R. R jest interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń i analiz statystycznych. Środowisko R jest wykorzystywane zarówno w nauce, jak i w komercyjnych rozwiązaniach analitycznych, również̇ tych oferowanych przez korporacje np. IBM, Bank of America, Microsoft, Facebook, Google, KickStarter, Mozilla, Twitter, Ford, New York Times. Jest swoistym lingua franca współczesnej statystyki i analizy danych.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne prowadzenie analizy danych ilościowych oraz ich wizualizację z wykorzystaniem środowiska R.

Zalety kursu:

  1. Kurs prowadzony jest przez badaczy-praktyków z bogatym doświadczeniem w projektowaniu narzędzi badawczych i analizowaniu danych ilościowych.
  2. Kurs prowadzony jest przez dwóch prowadzących jednocześnie, co znacząco poprawia warunki zdobywania wiedzy przez uczestników.
  3. Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie o dużym potencjale na rynku pracy. Środowisko R jest obecnie standardem wykorzystywanym powszechnie do analizowania danych ilościowych w biznesie i nauce.
  4. Kurs oparty jest na praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Uczestnicy nie tylko powtarzają za prowadzącym omawiane techniki analizy danych, ale przede wszystkim wykorzystują zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów analitycznych.

Korzyści z ukończenia kursu:

  1. uczestnicy potrafią samodzielnie importować dane ilościowe zapisane w różnych formatach (w tym w formatach komercyjnych) oraz przygotować dane do dalszych analiz
  2. uczestnicy potrafią przeprowadzić analizy opisowe: skonstruować i interpretować rozkłady jednej i wielu zmiennych oraz parametry rozkładu zmiennych
  3. uczestnicy potrafią badać siłę i kierunek związku między zmiennymi jakościowymi i ilościowymi
  4. uczestnicy kursu potrafią samodzielnie budować modele statystyczne służące do opisu i wyjaśniania (predykcji) cech ilościowych i dychotomicznych, również na danych pogrupowanych
  5. uczestnicy kursu potrafią samodzielnie dobrać najlepsze techniki wizualizacji danych oraz wykonać graficzną prezentację danych oraz wyników analiz statystycznych

Kurs jest skierowany do:
Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które wykorzystują lub chciałyby wykorzystywać dane ilościowe. W szczególności pracowników przedsiębiorstw, analityków, pracowników działów PR i HR, pracowników agencji i firm prowadzących badania społeczne, naukowców, pracowników administracji publicznej. Wcześniejsza znajomość środowiska R i zaawansowanych metod statystycznych nie jest wymagana.

Więcej informacji na stronie uczelni.


data ostatniej modyfikacji: 2017-12-06 11:01:48
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
Archibald-220_1.gif
BezplatnyTest_220.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
boks.gif
Instytut_Austriacki_220.jpg

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
boks_220_pl.gif
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
ASW_220_v2.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
 
Polityka Prywatności