www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Warszawa
i mazowieckie

Studiując w WMSB możesz odbyć część zajęć oraz praktyki i staże za granicą

logo-400px-pl

Po ukończeniu pierwszego roku studiów w Wyższej Międzynarodowej Szkole Biznesu w Warszawie możesz ubiegać się o odbycie części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich. Natomiast od 4 semestru masz możliwość odbywania praktyk i staży w przedsiębiorstwach i instytucjach zlokalizowanych w Europie oraz na innych kontynentach.

Udział w programach wymiany możliwy jest w ramach:

  1. programu Erasmus+ z uczelniami z Unii Europejskiej oraz spoza
  2. programu współpracy z uczelniami z kategorii "International Business School"
  3. programu współpracy z innymi uczelniami uczestniczącymi w projektach Wyższej Międzynarodowej Szkoły Biznesu w Warszawie

Udział w programach praktyki staży zagranicznych możliwy jest w ramach projektów związanych z realizacją programu studiów dualnych przy współpracy partnerów zagranicznych.

W semestrze poprzedzającym możliwy termin wyjazdu prezentowane są programy kształcenia zagranicznych uczelni oraz charakter działalności przedsiębiorstw.


data ostatniej modyfikacji: 2017-10-10 14:10:26
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
Instytut_Austriacki_220.jpg
ChA_220.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg

Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura