2021-03-10 09:30

Prawo i Zarządzanie w Systemie Oświaty - konferencja w UTH

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej zachęca do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Prawo i Zarządzanie w Systemie Oświaty, która odbędzie się 10 marca o godzinie 9:30. Konferencja w zależności od sytuacji epidemiologicznej może być prowadzona w formie on-line bądź hybrydowej.

Konferencja adresowana jest do dyrektorów oraz nauczycieli szkół średnich z całego kraju i ma na celu dostarczenie tej grupie zawodowej najbardziej aktualnych i istotnych informacji nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale także z zakresu prawa.

W ramach Konferencji zostaną podjęte następujące zagadnienia:

„Cyberbezpieczni w szkole”

 • Bezpieczeństwo prowadzenia pracy zdalnej z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji

ppor. Rafał Berent: absolwent Wojskowej Akademii Technicznej Wydziału Cybernetyki na kierunku Informatyka, specjalność - systemy informatyczne. Obecnie pracownik Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na stanowisku Młodszego Oficera w pionie CSIRT NCBC.

„Edukacja zdalna a higiena cyfrowa"

 • Jak komunikacja zdalna wpływa na naszą psychikę?
 • Największe wyzwania edukowania na odległość
 • Stres ucznia i stres nauczyciela w dobie edukacji zdalnej
 • Kompetencje przydatne do komunikacji zdalnej
 • Dobre praktyki w edukacji cyfrowej

Łukasz Polikowski: psycholog, absolwent SWPS w Warszawie. Posiada 9 letnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach doradczych; zajmował się w tym czasie badaniami
i projektowaniem nowoczesnego środowiska pracy, wdrażaniem pracy zdalnej i zarządzaniem zmianą dla największych firm w Polsce. Jest też popularyzatorem tematyki psychologicznej i zdrowia psychicznego. Od 2016 roku prowadzi jeden z największych kanałów o psychologii na Polskim YouTube. Od 2020 roku wykłada psychologię biznesu w UTH w Warszawie.

„Nauczyciel z klasą. Anatomia wystąpień publicznych”

 • Komunikacja jako proces psychologiczny
 • Zasady kontraktowania słuchaczy
 • Eliminacja „szumów”
 • Sposoby na utrzymanie uwagi słuchaczy
 • Mowa ciała na ekranie

Wiesława Dróżdż: Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w kształtowaniu polityki informacyjnej. Wieloletni rzecznik prasowy administracji rządowej w tym Ministerstwa Finansów, trener wystąpień publicznych, doradca Public Relations, certyfikowany coach. Absolwentka m.in. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (EMBA), SWPS w Warszawie Laboratorium Psychoedukacji, czynny wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, Krajowej Szkoły Skarbowości oraz Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w takich przedmiotach jak: wystąpienia publiczne, psychologia menedżera, psychologia społeczna, profesjonalna komunikacja interpersonalna, budowanie marki własnej i innych z zakresu kompetencji „miękkich".


data ostatniej modyfikacji: 2021-02-01 11:22:33
Komentarze
 
Polityka Prywatności