Przejdź do: newsy Warszawa
2020-01-22 19:00

Jak oszczędzają studenci w Polsce

Badanie Rynku Oszczędnościowego Wśród Studentów to projekt który zajął II miejsce w konkursie o grant rektora SGH. Badanie zostało przeprowadzone przez zespół studentów zrzeszonych w SKN Statystyki przy pomocy SKN Marketingu oraz współpracy z Bankiem Millennium. Swoim zasięgiem objęło ono ponad 750 respondentów z całej Polski.

Wyniki mogą być zaskakujące - aż 97,3% studentów deklaruje oszczędzanie pieniędzy, mimo iż dokładnie 50% badanych odkłada co miesiąc stałą z góry ustaloną kwotę–zatem połowa badanych jest niekonsekwentnych w swoich działaniach.Głównymi metodami oszczędzania pieniędzy są kolejno: gotówka, konto oszczędnościowe oraz lokata bankowa. Studenci średnio oszczędzają 242zł, co oczywiście zależy od dochodu. Osoby mające większy dochód do dyspozycji ( wynagrodzenie + wsparcie rodziców + stypendia + zasiłki itd.) oszczędzają więcej co wydaje się naturalne. Ciekawym jest natomiast brak zależności między wielkością dochodu do dyspozycji,a samym faktem oszczędzania.

Wielu spośród badanych studentów chciałoby w przyszłości skorzystać z mniej standardowych metod oszczędzania takich jak : fundusze oszczędnościowe, kryptowaluty czy gra na giełdzie.Do tego jednak potrzebują oni większej ilości pieniędzy, gdyż jak stwierdziło ponad 90% ankietowanych –‘’Chętnie zwiększyłbym swoje oszczędności gdybym zarabiał więcej’’.

Studenci najchętniej korzystają z produktów oszczędnościowych w banku w którym posiadają swoje główne konto bądź w banku swoich rodziców–to im najbardziej ufają w kwestiach finansowych.Wbrew obiegowej opinii liczne nagrody i konkursy oraz dopracowane aplikacje mobilne nie mają dużego wpływu na wybór oferty danego banku. Dla studentów ważniejsze są konkretne korzyści finansowe takie jak brak opłat, korzystne oprocentowanie czy cash-back.

Respondenci najczęściej oszczędzają na podróże i okres wakacyjny, często wybieraną odpowiedzią były również: nieruchomość oraz ‘’poduszka finansowa’’. Dla osób posiadających dzieci priorytetem stają się mieszkanie oraz samochód jednakże fakt posiadania dzieci nie wpływa na wielkość oszczędności.

Statystycznie istnieje zależność między częstością czytania artykułów o tematyce finansowej, a wielkością oszczędności. Im więcej artykułów dana osoba czyta tym większe średnie miesięczne oszczędności. Równie istotnym bodźcem są wzorce z dzieciństwa-wyniki analizy wskazują na statystycznie istotną zależność pomiędzy oszczędzaniem przez rodziców, a oszczędzaniem przez ich dorosłe już dzieci. Co więcej badanie dowiodło, że osoby, które w dzieciństwie dostawały kieszonkowe lub małe kwoty pieniędzy, którymi mogły samodzielnie zarządzać obecnie przeznaczają większe kwoty na oszczędności.

Analiza odpowiedzi respondentów wskazuje, że to czy dana osoba decyduje się oszczędzać nie zależy od jej warunków życia(np. miejsce zamieszkania, dochód, posiadanie dzieci, płeć) lecz od indywidualnej decyzji tej osoby. Zespół badawczy SKN Statystyki oraz SKN Marketingu doszedł do wniosku, że oszczędzanie ma podłoże w psychice ludzkiej –sami decydujemy o tym czy będziemy oszczędzać, a pomóc nam w tym mogą doświadczenia z dzieciństwa i wpływ najbliższych. Nasza obecna sytuacja życiowa nie ma jednak wpływu na fakt oszczędzania –w końcu nawet ci o najniższych dochodach oszczędzają!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej nt. badania oraz oszczędzania wśród studentów serdecznie zapraszamy Cię na krótki wykład (ok. 30min. ) w którym omówimy szczegółowe wyniki badania oraz będziemy mogli podyskutować na ten temat. Data i miejsce wykładu: 22 stycznia (środa) o godz. 19:00 –Aula IV w budynku głównym SGH al. Niepodległości 162.

data ostatniej modyfikacji: 2020-01-13 15:52:16
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języków w Warszawie
profi_Lingua_test_220.jpg
Atticus_dorosli_220.gif
Archibald_220_weloveenglish.gif
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
SWPS_220_uni.jpg
WSIiZ_220.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
nowe_media_220x300.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
ASzWoj_rekrutacja.jpg
boks_przeglad_uczelni.gif
boks.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Rektor ze studentami
miniatura studenci UMK
miniatura
 
Polityka Prywatności