Szkoła Główna Handlowa stawia na edukację ekonomiczną młodzieży

Dział: Warszawa

Szkoła Główna Handlowa uruchomiła kolejny semestr Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego - programu edukacji ekonomicznej dla uczniów 5 i 6 klas szkół podstawowych. W tym samym czasie na uczelni ruszyła także Akademia Młodego Ekonomisty, czyli podobny program dla gimnazjalistów - poinformowała Agnieszka Orzeszkowska z Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH.

Współorganizatorem zajęć jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje od 1 kwietnia 2008 roku. Do tej pory ukończyły go dwie grupy młodych absolwentów. Ponieważ zainteresowanie programem okazało się ogromne, organizatorzy zdecydowali się na utworzenie podobnej inicjatywy, skierowanej do nieco starszych dzieci - uczniów gimnazjów. "Pomysł Akademii zrodził się jako odpowiedź na duże zainteresowanie kontynuowaniem nauki wśród tej części dotychczasowych studentów Uniwersytetu, którzy ukończyli już szkołę podstawową i z tego względu nie mogą uczęszczać na zajęcia EUD - wyjaśniają organizatorzy. - Akademia ma im umożliwić dalsze poszerzanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i rozbudzanie zainteresowań w tym kierunku".

Naukę na nowym semestrze rozpoczęło 150 słuchaczy Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego oraz 60 słuchaczy Akademii Młodego Ekonomisty. Obie grupy czeka w sumie 6 spotkań z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich SGH oraz ekspertów Fundacji. Spotkania trwają 90 minut, a każde z nich składa się z wykładu i zajęć praktycznych. Młodzi studenci mają szansę powrócić do wykładów także z domu, dzięki materiałom edukacyjnym publikowanym w Internecie.

Jak wyjaśnia Orzeszkowska, oferta dydaktyczna EUD zawiera następujące pozycje: Trendy na rynku nieruchomości, Czym jest wzrost gospodarczy i dobrobyt?, Sztuka zarabiania na wypoczynku, Mity negocjacji, Istota marketingu i relacji z klientami oraz Sztuka prezentacji własnej osoby. "Każdy z wykładów powiązany jest z zajęciami praktycznymi, podczas których dzieci pod opieką moderatorów grup - studentów SGH - realizują prace nakreślone przez prowadzącego" - wyjaśnia specjalistka. Natomiast, jak dodaje, dla studentów Akademii zaplanowano zajęcia z psychologii inwestowania, psychologii zachowań konsumenckich, zarządzania projektami, podstaw rynku finansowego i twórczego rozwiązywania problemów.

Dodatkową atrakcją przygotowaną przez organizatorów są spotkania dla rodziców i opiekunów małych studentów z zakresu wychowania i kształtowania postaw. "Do zorganizowania wykładów dla rodziców skłoniła nas chęć zwrócenia uwagi na ważne, a często pomijane w wychowaniu zagadnienia. Jednym z nich jest niewątpliwie potrzeba edukacji ekonomicznej i kształtowania u dzieci postaw przedsiębiorczych" - mówi Marcin Dąbrowski z SGH.

Każdy student Uniwersytetu i Akademii obecny na minimum 4 z 6 spotkań otrzyma dyplom ukończenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane są natomiast wartościowe nagrody. Najlepsi, podobnie jak w latach ubiegłych, wyłonieni zostaną podczas testu końcowego, który przewidziany jest na 2 czerwca br. (PAP)


data ostatniej modyfikacji: 2009-02-22 19:16:36
Komentarze
 
Polityka Prywatności