www organizatora »
www organizatora »
www organizatora »

NEWSY Warszawa
i mazowieckie

Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w ASW

Logo 400

Studia Operacyjno-Taktyczne to nowość w ofercie Akademii Sztuki Wojennej. Kierunek przeznaczony jest dla oficerów planowanych do wyznaczenia na stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego majora pionów funkcjonalnych dowódczego i sztabowego poziomu operacyjnego i taktycznego w strukturach narodowych i wielonarodowych w kraju i poza jego granicami.

W trakcie studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami: sztuki wojennej, taktyki, teorii działań operacyjnych, szkolenia dowództw i wojsk oraz strategii. Przyswajają dokumenty doktrynalne i wojskową terminologię, studiują formy i treści dokumentów planistycznych, sprawozdawczych, informacyjnych i rozkazodawczych. Na kolejnych etapach kształcenia wprowadzana jest praktyka, m.in. podróże studyjne, dyskusje panelowe i zajęcia w terenie. Studenci biorą również udział w ćwiczeniach wojskowych o różnych porach roku i w zróżnicowanym terenie. Podczas ćwiczeń oficerowie doskonalą umiejętności w zakresie planowania, organizowania i prowadzenia działań taktycznych.

Po zakończeniu dwuletnich studiów podyplomowych, absolwentom będzie nadany prestiżowy tytuł "Oficer Dyplomowanego Sił Zbrojnych RP" - po raz pierwszy od 14 lat.

data ostatniej modyfikacji: 2017-10-09 14:22:28
Komentarze

Nauka języków w twoim mieście
ChA_220.gif
Instytut_Austriacki_220.jpg
a220x300_TFLS_jesien_20155_j89.jpg

Nauka języka za granicą

Przegląd uczelni
w Polsce
Wy__sza_Szko__a_Mened__erska_boks_220.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg
Wy__sza_Szko__a_In__ynierii_i_Zdrowia_220.jpg
SWPS_220_uni.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura